HK4GREENPOWER

Wind energie is natuurlijk allang de motor van Harderwijk.
Onze botters zijn daar een varend voorbeeld van. Het is tijd voor de energie transitie.
Duurzame energie is het gebruik van energie op een manier die “voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Hiervoor gaan we de botters toekomstbestendig maken.
Ons varenderfgoed waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
HK4GREENPOWER
Duurzame energie is het gebruik van energie op een manier die “voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”