Bokkingrace

Bokkingrace 2024 nu al een groot succes

De botterstichting Harderwijk en Stichting Vischafslag Harderwijk zijn blij om u te kunnen mededelen dat we weer de traditionele Bokkingrace tijdens Aaltjesdagen organiseren. Dit doen we vanuit de plek waar we de visserijhistorie levend houden, de botterloods en de Vischafslag. Het hart van Harderwijk. Daar waar het geklop van het breeuwen in de botterloods en de geur van koffie in de Vischafslag je tegemoetkomen. De plek waar het vroeger krioelde van bedrijvigheid op de scheepshellingen, binnenkomende en vertrekkende vissers en kooplui.

Op vrijdag 7 juni 2024 zal voor de 18e keer de Bokkingrace georganiseerd worden. Het strijdtoneel van de Bokkingrace is, zoals altijd het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde. De deelnemende schepen zijn alleen platbodems; Botters, Pluten en Aken die voorheen de
Zuiderzee bevoeren.

De Botters vertrekken voor een enerverende tocht op het water. Aan boord van deze schepen vermaken relaties van bedrijven en instellingen zich met deze sportieve strijd. Een deskundige bemanning stuurt de botter op de wind en golven, terwijl de gasten zich tegoed kunnen doen aan een hapje en een drankje. Op deze manier biedt de Bokkingrace u een prachtige mogelijkheid te netwerken met medewerkers, klanten en relaties, die als gast aan boord zijn. Mocht er animo zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken en de bemanning te helpen bij het zeilen, dan wordt u hiervoor van harte uitgenodigd.

Er kunnen maximaal 12 gasten als passagier aan boord van een botter.

Onderweg wordt een mandje met gerookte Bokking opgehaald waarna de terugreis wordt aanvaard. De winnaar is het schip dat alle opdrachten het beste heeft gedaan. De Bokkingrace is een herinnering aan de H.A.V.-wimpel (Harderwijk als Visserijstad) die in vroeger tijd aan de visser werd toegekend die in de eerste week van de kuilvisserij de grootste vangst aan wal bracht. De schipper van deze botter ontving uit respect de H.A.V.- wimpel. Dit waardevolle kleinood wordt nu als prijs aan de winnaar van de Bokkingrace uitgereikt. Na afloop van deze prijsuitreiking is er een ‘Harderwijks Buffet’ bij de Vischafslag, de aanloop voor een gezellige avond aan de haven.

PROVIANDMAND

Aan boord van de schepen is een luxe proviandmand met vis en lekkere borrelhapjes frisdrank, bier en wijn.

OPBRENGST
We varen de Bokkingrace o.a. met schepen van de Harderwijker Botterstichting en aanverwante Stichtingen uit oude visserijsteden. De meeste van deze schepen zijn al meer dan honderd jaar oud
en hebben dus al een lange geschiedenis. Weer, water en wind hebben invloed op de houten schepen waardoor periodiek onderhoud beslist noodzakelijk is. En dit is een uiterst kostbare zaak. De netto-opbrengst van de Bokkingrace wordt besteed aan dit noodzakelijke onderhoud. Door deel te nemen aan de Bokkingrace levert u een belangrijke bijdrage aan het in standhouden van deze schepen. In de botterloods, naast de Vischafslag, werken vrijwilligers en professionals ’s winters aan het onderhouden van dit kostbare culturele erfgoed van de Zuiderzee.

Voor aanvang van de zeilwedstrijd worden de deelnemers op de hoogte gebracht van het wedstrijdreglement. Tevens worden de gasten aan boord op de foto gezet. Rond het middaguur vertrekken de botters voor de start van de nostalgische race. Na afloop is er de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn bij de Botterloods en Vischafslag.

PROGRAMMA  2024

10.30 uur ontvangst van de gasten 

11.00 uur      officiële opening

12.30 uur       inschepen op de botters en vertrek van de botters naar de startlijn 

13.15 uur        start van de wedstrijd       

17.00 uur       einde Harderwijker Bokkingrace          

17.30 uur        prijsuitreiking met borrel na afloop

18.00 uur      Harderwijks Buffet     (extra)     

KOSTEN 

De huur per schip bedraagt € 1.695,00 ex btw (laag) per schip, inclusief de kosten van een proviandmand.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via de website www.Bottermuseum/aanmelden-bokkingrace. Het programma vindt plaats onder voorbehoud van organisatorische wijzigingen, die bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden of aangescherpte Corona-maatregelen.

Inlichtingen over dit nautische evenement kunt u inwinnen bij:   

 Susan Wijngaard 

info@bottermuseum.nl