Bokkingrace 2021

Op 11 juni 2021  wordt dit jaar voor de 16e keer de Bokkingrace georganiseerd. Deze keer weer zoals
gebruikelijk op vrijdag voorafgaand aan De Aaltjesdagen in Harderwijk.
Het strijdtoneel van de Bokkingrace is, zoals altijd het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde.
De deelnemende schepen zijn alleen platbodems; Botters, Pluten en Aken die voorheen de
Zuiderzee bevoeren.

De Botters vertrekken voor een enerverende tocht op het water. Aan boord van deze schepen
vermaken relaties van bedrijven en instellingen zich met deze sportieve strijd. Een deskundige
bemanning stuurt de botter op de wind en golven, terwijl de gasten zich tegoed kunnen doen aan
een hapje en een drankje. Op deze manier biedt de Bokkingrace u een prachtige mogelijkheid te
netwerken met medewerkers, klanten en relaties, die als gast aan boord zijn. Mocht er animo zijn
om zelf de handen uit de mouwen te steken en de bemanning te helpen bij het zeilen, dan wordt u
hiervoor van harte uitgenodigd.

Er kunnen maximaal 12 gasten als passagier aan boord van een botter.

In de haven van Zeewolde wordt een mandje met gerookte Bokking opgehaald waarna de terugreis
wordt aanvaard. De winnaar is het schip dat als eerste de finishlijn passeert.
De Bokkingrace is een herinnering aan de H.A.V.-wimpel (Harderwijk als Visserijstad) die in vroeger
tijd aan de visser werd toegekend die in de eerste week van de kuilvisserij de grootste vangst aan
wal bracht. De schipper van deze botter ontving uit respect de H.A.V.- wimpel. Dit waardevolle
kleinood wordt nu als prijs aan de winnaar van de Bokkingrace uitgereikt.
Na afloop van deze prijsuitreiking is er een ‘Harderwijks Buffet’ bij de Vischafslag, de aanloop voor
een gezellige avond aan de haven.

PROVIANDMAND
Aan boord van de schepen is een luxe proviandmand met vis (haring, zalm, gerookte paling) vlees -,
en kaasproducten, broodjes, frisdrank, bier, wijn. Voor de liefhebbers ontbreekt een fles echte
‘Harderwieker Botterbitter’ niet.

OPBRENGST
We varen de Bokkingrace o.a. met schepen van de Harderwijker Botterstichting en aanverwante
Stichtingen uit oude visserijsteden. De meeste van deze schepen zijn al meer dan honderd jaar oud
en hebben dus al een lange geschiedenis.
Weer, water en wind hebben invloed op de houten schepen waardoor periodiek onderhoud beslist
noodzakelijk is. En dit is een uiterst kostbare zaak. De netto-opbrengst van de Bokkingrace wordt
besteed aan dit noodzakelijke onderhoud. Door deel te nemen aan de Bokkingrace levert u een
belangrijke bijdrage aan het in standhouden van deze schepen. In de botterloods, naast de
Vischafslag, werken vrijwilligers en professionals ’s winters aan het onderhouden van dit kostbare
culturele erfgoed van de Zuiderzee.

Voor aanvang van de zeilwedstrijd worden de deelnemers op de hoogte gebracht van het
wedstrijdreglement. Tevens worden de gasten aan boord op de foto gezet. Rond het middaguur
vertrekken de botters voor de start van de nostalgische race. Na afloop is er de prijsuitreiking en
een gezellig samenzijn bij de Botterloods en Vischafslag.

PROGRAMMA  2021

10.30 uur ontvangst van de gasten

11.00 uur      officiële opening

11.45 uur       inschepen op de botters          

12.00 uur      vertrek van de botters naar de startlijn  en lunch aan boord

13.15 uur        start van de wedstrijd       

15.30 uur       einde Harderwijker Bokkingrace          

16.00 uur       in konvooi terug naar de Haven van Harderwijk

17.15 uur        prijsuitreiking met borrel na afloop

18.00 uur      Harderwijks Buffet          

KOSTEN 

De huur per schip bedraagt € 1.395,00 ex btw (laag) per schip, inclusief de kosten van een proviandmand.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via de website www.Bottermuseum.nl   onder het kopje Bokkingrace. Het programma vindt plaats onder voorbehoud van organisatorische wijzigingen, die bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden noodzakelijk kunnen worden.

Inlichtingen over dit nautische evenement kunt u inwinnen bij:   

 Rob van Luijk, robvanluijk@bottermuseum.nl, 06-11041167