Privacyverklaring

Bottermuseum (VVBH) , Stichting VischafslagHarderwijk, Botterstichting Harderwijk
Dit is de privacyverklaring van de vrienden van Bottermuseum Harderwijk (VVBH)

Doelstellingen:
• De doelstelling van de VVBH is het behouden en in originele staat terugbrengen van zeilende vissersschepen;
• Het deelnemen aan en organiseren van gezamenlijke zeiltochten, wedstrijden en visserijdagen en andere evenementen, waarbij het’ doel en werk van de vereniging zichtbaar worden;
• Het samenwerken met verenigingen en instellingen die een met het doel van de vereniging verwant doel nastreven;

Betrokkenen.
de vrienden van Bottermuseum registreert t.b.v. de realisatie van de doelstellingen:
• Persoonsgegevens van mensen met wie de vereniging direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad.
Dat zijn gegevens van:
• Donateurs
• Bedrijven, sponsoren, etc.
• Persoonsgegevens waarmee bovenstaande personen benaderd kunnen worden:
– volledige naam,
– postadres,
– telefoonnummers
– mailadressen.
– IBAN nrs t.b.v. facturatie en betalingen

Doel en gebruik gegevens:
• Het voeren van een administratie van donateurs, financiële bijdragen
• Informeren van de donateurs over evenementen waarbij VVBH betrokken is;
• Technische en historische scheepsgegevens worden tevens vastgelegd in het RVEN, het schepenregister van FVEN.
• De persoons en contact gegevens worden uitsluitend opgenomen met een rechtmatig doel en niet voor een ander doel gebruikt, zoals het delen met sponsoren;
• Persoonsgegevens worden niet verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.
• Bij einde betrokken lidmaat/donateurschap worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, de financiële gegevens zeven jaar.
• Gegevens worden verwerkt in de administratie van de vereniging en op de mailserver van de hostingspartijen.
• De gegevens worden regelmatig ververst/geüpload en gecorrigeerd op basis van uw correcties.

De betrokkene heeft de volgende rechten:
a. recht op inzage in de eigen persoons, contact en scheepsgegevens;
b. recht op rectificatie van deze gegevens;
c. recht op verzet tegen een bepaalde verwerking;
d. recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
e. recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens.

Toegang tot gegevens :
Bestuursleden : persoons, contact, financiële